4. Atsakomybės ribojimas
 
4.1.Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Internetinėje svetainėje. Tiekėjas jokiu būdu nedalyvaus nuomos, pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Internetinė svetainė ir/ar Tiekėjas nebus ir negali būti laikomas Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku, suinteresuota šalimi  ir kt. 
 
4.2.Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime/Paraiškoje, techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas/Paraiška atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 
4.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Tiekėjo  pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
 
4.4.Tiekėjas neatsako už Skelbime/Paraiškoje pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą, teisingumą, neteisėtumą, neatitikimą tikrovei ir jų turinį. 
 
4.5.Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
 
4.6. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo/Paraiškos turinio ir/ar jų patalpinimo Internetinėje svetainėje.
 
4.7. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 
4.8. Tiekėjas nebus atsakingas už nuomojamų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, gyvenamųjų patalpų kokybę.
 
4.9. Tais atvejais, kai Internetinėje svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Tiekėjas neatsako už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, nes tokių tinklalapių Tiekėjas neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.
 
4.10. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis. 
 
4.11. Tiekėjas  neatsako dėl interneto svetainės veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Internetinės svetainės veiklos.
 
4.12. Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
 
4.13. Naudodamasis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų, ir pats atsako už savo kompiuterio apsaugą nuo virusų.
 
4.14. Vartotojas yra pats atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
 
4.15. Tiekėjo atsakomybė Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) litų suma.